m
Follow us

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

„Eljössz, beleszeretsz, és mindig visszavágysz!”

 

Ezt kívánva várjuk szeretettel Vendégeinket!

Az ÁSZF azt a szerződéses tartalmat foglalja össze, melyek alapján a Villa Szarvas (5540 Szarvas, Tanya II. 48/1), illetve a Villa Békésszentandrás (5561 Békésszentandrás, Keresztháti üdülősor 2.) szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) szálláshely-szolgáltatási szerződést köt Vendégeivel (továbbiakban: Vendég). A Vendég a szálláshely-szolgáltatás igénybe vételével, az előleg elutalásával automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezően betartandónak veszi az ÁSZF-ben rögzítetteket, annak aláírása nélkül is, amelytől eltérni csak abban az esetben lehet, ha erről a Szolgáltató és a Vendég előzetesen írásban kifejezetten megállapodtak.

 1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

Vendég telefonos vagy írásbeli (e-mail, facebook, messenger, stb.) ajánlatkérésére a Szolgáltató által a honlapon megjelölt kontaktszemély (továbbiakban Házigazda) minden esetben írásbeli ajánlatot küld, amelyet a Vendég foglalási szándékként tud visszaküldeni a Szolgáltatónak a következő adatok pontos megadásával: érkezés napja, éjszakák száma, elutazás napja, vendégek neve, lakcíme, életkora, állampolgársága.

Szerződés kizárólag a Vendég, írásban leadott foglalási szándékának a Szolgáltató általi írásban megküldött elfogadásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés határozott időtartamra szól.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a nyaraló elfoglalása előtt igazolják.

A szálláshelyen bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat. A Vendégek idegeneket nem engedhetnek a szálláshely területére. Látogatókat nem fogadhatnak a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül. A Házigazda jogosult –előzetes bejelentés nélkül- ellenőrizni, hogy a szálláshelyen az előre bejelentett, illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a Vendégek.

A szobák, nyaralók pontos leírását a www.villaszarvas.hu megnevezésű weboldal „Villák és Szobák” menüpontban lehet megtekinteni. A foglalással kapcsolatos egyéb kérdésekre a megadott elérhetőségeken is kapható információ.

 1. Foglalás és foglalási díj

A foglalható vendégéjszakák száma minimum 3 éj, illetve június, július és augusztusi hónapokban minimum 7 éjszaka. Ettől eltérő foglalás kizárólag a Szolgáltatóval történő írásos egyeztetés szerint lehetséges.

A nyaraló kizárólag egyben foglalható, a Szolgáltatónak a szobákat külön nem áll módjában kiadni.

A foglalás előleg megfizetése nélkül nem érvényes, és nem garantált. A foglalási díj az ajánlatban szereplő, írásban visszaigazolt szállásdíj 50%-a, melyet a Vendég köteles banki átutalással teljesíteni a foglalást követő 5 munkanapon belül (név és foglalási szám feltüntetésével).

 1. Ki- és bejelentkezés

Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 15:00 órától este 20:00-ig elfoglalni. Minden esetben kérjük az érkezés előtt legalább egy órával telefonon értesíteni a Házigazdát, hogy gondoskodhasson a nyaraló kinyitásáról és átadásáról. Az este 20:00 óra utáni bejelentkezések esetén 2.500,- Ft díjat számol fel a Szolgáltató.

A Vendégnek a nyaralót az elutazás napján 10:00 óráig el kell hagynia.

A nyaraló foglaltságának és a rendelkezésre állásának függvényében a Szolgáltató biztosíthatja a korai érkezés, illetve késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatást a Vendég igénybe kívánja venni, azt a foglalással egyidejűleg szükséges jeleznie. Ennek díja minden megkezdett fél óra után 2.500,- Ft.

 1. Az elszállásolás meghosszabbítása

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

Amennyiben a Vendég a nyaralót a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11:00 óráig nem hagyja el és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy Szolgáltató jogosult a nyaralóra vonatkozó árat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 1. Árak

A Szolgáltató aktuális árai a nyaraló weboldalán megtalálhatók.

A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül – beleértve a mindenkori kedvezményeket is – megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.

Az ár mindig a kiválasztott nyaraló és szolgáltatás mellett feltüntetett teljes, bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza, de nem tartalmazza az idegenforgalmi adó mértékét, és az egyéb térítésköteles szolgáltatások (pl.: szervezett programok, hajókapitány) árát.

A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (áfa, ifa) módosulása miatti többlet-terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.

 1. Ajánlatok, kedvezmények

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a nyaraló weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni foglalásra vonatkoznak. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

 1. Lemondási feltételek

Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

A vendég jogosult foglalását írásban (e-mail) lemondani a következők szerint:

– A foglaló megérkezésének napjáig következmények nélkül.

– A foglaló megfizetését követően az érkezés napja előtti 30. napig a teljes szállásdíj 20%-nak levonásával utalja vissza az előleget a Szolgáltató a Vendég részére.

– 30 napon belüli lemondás esetén a foglalót nem téríti vissza a Szolgáltató, azt kötbérként érvényesíti.

Amennyiben a Vendég az érkezési napon 22:00 óráig nem érkezik meg és nem lett kikötve késői bejelentkezés, abban az esetben a szállást a Szolgáltató a Vendég részére az érkezési napot követő nap 8:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

Amennyiben a Vendég a határozott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a nyaralót, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett nyaralót a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A Szolgáltatónak joga van Vis major (pl.: vihar, árvíz, rövid időn belül elháríthatatlan akadály) esetén írásban megindokolva a foglalást visszamondani. A Vendéget bánatpénz, kártérítés ebben az esetben nem illeti meg. A Szolgáltató köteles ilyen esetben amilyen gyorsan csak lehet a Vendéget írásban, és/vagy szóban tájékoztatni, a kialakult helyzet elhárítását figyelembe véve új időpontot, vagy másik helyszínt ajánlani. Amennyiben új időpont, vagy helyszín választásával a kialakult helyzet nem megoldható, akkor a Szolgáltató a megfizetett foglalót a Vendég részére visszautalja. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 1. Fizetés módja

A megrendelt szolgáltatások ellenértékének foglalási díjon felül fennmaradó része fizethető a helyszínen készpénzben, vagy előre utalással.

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a nyaraló bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeg az érkezés napjáig a nyaraló bankszámláján jóváírásra kerüljön.

 A fizetés pénzneme a magyar forint.

A szerződő fél a foglalását minden esetben foglaló megfizetésével biztosítja. Ezt a foglalástól számított 5 napon belül teljesíteni kell. A teljesítés átutalással történhet.

Lastminute foglalás az érkezés napján készpénzzel teljesíthető.

Egyéb fizetési módok a helyszínen: nyaraló által és/vagy szerződött partnere által kiállított voucherek.

Banki információk:

Nyaraló

Villa
Szarvas

Villa
Békésszentandrás

Bankszámla tulajdonos neve

Hódos Éva 

Bíbor Health Kft.  

HUF bankszámla száma

12042005-01096855-00100001 

14100000-20168949-01000000 

 

Raiffeisen Bank

Sber Bank

 1. Ajándékutalvány, voucher

Ajándékutalvány igényelhető a következő email címen: villaszarvas@gmail.com

Az ajándékutalvány nem váltható vissza, nem ruházható át, érvényes kizárólag az utalványon megjelölt időpontig. Az ajándékutalvány bemutatása foglaláskor legalább digitális úton kötelező, a Szolgáltatónak történő átadása az érkezés napján esedékes. Az ajándékutalvány kiadás személyesen, vagy postai úton történhet. Az ajándékutalvány átadásának feltétele a kapcsolódó szolgáltatás díjának egyösszegben történő átutalása. Az ajándékutalvány postázása esetén 1.500,- forint postaköltséget számítunk fel.

 1. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni különösen, de nem kizárólagosan, ha:

 • a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott nyaralót, vagy annak bármely szolgáltatását, ideértve kiemelten, de nem kizárólagosan a medence és wellness részeket, az elektromos hajót stb. Károkozás esetén.
 • a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik.
 • a Vendég súlyosan zavarja a vízparton pihenők nyugalmát.
 • minden és bármely, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenységet folytat;
 • a Vendég fertőző betegségben szenved
 • az olyan tevékenység, amely a bérbeadó szolgáltatási tevékenységein kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • drogok, tiltott szerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (pl. robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)

A felsorolás nem teljes körű. A Szolgáltató minden egyes esetben külön mérlegelni köteles a felmondás megalapozottságát.

 1. Ivóvíz

A Villa Szarvas nyaralóban elérhető víz, városi közműhálózatról érkező ivóvíz. A Villa Békésszentandrás nyaralóban elérhető víz mosogatásra, tisztálkodásra alkalmas. 

 1. Kisállatokkal kapcsolatos rendelkezések

Kutyát kizárólag a Villa Szarvas nyaraló fogad, előzetes egyeztetés szerint. A Vendég köteles jelezni a foglaláskor a négylábú kedvence érkezését.

A kisállat felára: 5 000 Ft/ éjszaka/kisállat.

A Házigazda maga is felelősségteljes kutyatartó, viszont a negatív tapasztalatok elkerülése végett a Vendég köteles betartani az alábbiakat:

Kizárólag szobatiszta, jól nevelt, 3 hónapnál nem régebben féregtelenített, a korának megfelelő oltásokkal rendelkező, chip azonosítóval ellátott kutya hozható a szálláshelyre.

Egy időben maximum 2 kutya hozható a szálláshelyre. Ettől eltérő esetben feltétlenül egyeztetés szükséges.

A Vendég ügyeljen a tisztaságra. A kutya aludjon a kültéri kutyakennelbe, a házban nem tartózkodhat.  

A kutya etetése egy adott helyen történjen, az állat tányérja alá külön szőnyeget biztosít a Szolgáltató a megfelelő higiénia érdekében.

A nyaraló kertjében is ügyeljen a Vendég a tisztaságra. A környék több sétálásra alkalmas helyet is kínál, kérjük, a kutyát rendszeresen sétáltassa. Ha a kutya mégis a kertben végezné el a dolgát, a Vendég kötelessége a kutya ürülékét felszedni és a parkolóknál található hulladékgyűjtőben elhelyezni.

Nyilvánvaló okok miatt a szálláshelyen a négylábú kedvenceket csak rövid időre és csak biztonságos körülmények között szabad felügyelet nélkül hagyni. A Vendég távolléte alatt, kérjük a kertben található fedett, és árnyas kifutóval is rendelkező, elválasztható kutyakennel használatát. Eltűnt, elvesztett kedvencekért felelősséget nem vállalunk.

A nyaraló saját partszakasszal és stéggel rendelkezik, ahol a kutya szabadon tartózkodhat. A Vendég, vagy a kutyával tartózkodó személy a felelős a vele lévő kutyát olyan mértékben az ellenőrzése alatt tartani, hogy az állat a természetes környezet és vadvilág, más nyaralóvendég számára ne jelentsen veszélyt.

A nyaralót övező erdő és földek is a nyaralóhoz tartoznak, ahol a kutya szabadon sétáltatható. A kutyát sétáltató személy felelőssége, hogy a kutya az ott élő vadak nyugalmát ne zavarja meg, rájuk veszélyt ne jelentsen.

Kutyát a hajóra szigorúan tilos felvinni! Kutya a medencében nem fürödhet!

Higiéniai, egészségügyi és műszaki okokból a wellness rész (medence, jakuzzi, szauna,) olyan helyek, ahová a kutya nem teheti be a mancsát.

A kutya viselkedéséért és az esetlegesen okozott mindennemű kárért a Vendég a felelős. Amennyiben kár, vagy különösen nagy kosz keletkezett a szálláshelyen, úgy minimum 30.000,- Ft kártérítési díjat, vagy helyreállítási költséget számít fel a Szolgáltató.

Köszönjük a felelős gazda példamutatását, amivel együtt segítjük a kutyabarát szálláshely fennmaradását, és a kutyabarát szemlélet elterjedését!

 1. Elektromos hajó és kajak használata

A Szolgáltató a Nyaraló részeként a Vendég rendelkezésére bocsát külön térítés nélkül egy elektromos hajót, valamint kajakot is. A Szolgáltató a hajót kapitány biztosítása nélkül bocsátja rendelkezésre. Külön kérésre, felár ellenében a Szolgáltató kapitányt is tud biztosítani.

A hajót és a kajakot kizárólag bejelentett Vendég használhatja.

A hajót és a kajakot minden Vendég saját felelősségére veszi igénybe, annak tudatában, hogy veszélyes üzemnek minősül. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételt és kijelenti, hogy saját felelősségére veszi igénybe a hajót akár kapitánnyal, akár kapitány nélkül.

Az elektromos hajó jogosítvány nélkül vezethető. A Szolgáltató feltételezi a Vendégre, ill. a hajó vezetőjére vonatkozóan a hatályos Vízi közlekedési szabályok teljes körű ismeretét.

A Vendég elismeri, hogy a Szolgáltatótól megkapta a figyelmeztetést, miszerint ittas, bódult állapotban, vagy egyéb gyógyszer, narkotikum befolyásoltsága alatt, fáradtan, vagy egyéb módon befolyásolva nem veheti igénybe a hajót, azt nem vezetheti, hajóúton részt nem vehet, a kajakkal nem mehet vízre.

A Vendég köteles elsajátítani a gyakorlati tudnivalókat a Házigazdától, valamint a rendelkezésére bocsátott segédanyagokból, amelyek a hajó megfelelő kezelésére, körülményeire vonatkoznak.

A hajó és a kajak használatához a Szolgáltató korlátozott számban mentőmellényt biztosít a Vendégek számára.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a hajó megfelelő műszaki állapotban álljon a Vendég rendelkezésére.

A hajó kizárólag a Vendég kikapcsolódására szolgál, verseny, vagy bérbeadási célra semmilyen körülmények között nem használható. A Vendég nem adhatja tovább, nem adhatja bérbe, illetve nem ruházhatja át a hajót harmadik személynek!

A Szolgáltató jogosult ellenőrizni a hajó felhasználásának célját és módját. Amennyiben igazolható, hogy a hajó nem rendeltetésszerűen kerül használatra a Vendég által, úgy az azonnali szerződésszegésnek minősül és a Szolgáltató jogosult azonnal felfüggeszteni a szolgáltatását. A Vendég semmilyen követelést nem támaszthat a Szolgáltató irányába.

A Vendég kötelessége figyelni a hajó és kajak használata közben a vízparton és vízfelületen tartózkodók testi épségére, horgászok háborgatásának (úszók) el- és kikerülésére, a figyelmes, parttól távol eső közlekedésre törekedve.

A hajó rendeltetése: elektromos kishajó.

A hajó használati területe: a szarvasi Holt-Körös (védett vízterület)

Az elektromos hajóval a szarvasi Holt-Körös Annaligeti hídja alatt áthajózni a Szolgáltató által biztosított kapitány nélkül szigorúan tilos és balesetveszélyes!

A Vendégnek a hajót kiemelni, vagy más módon a vízrendszerből elszállítani tilos!

A hajó befogadóképessége: max 8 fő.

A Vendég kötelessége minden használat után a hajót és a kajakot is minden stégnél megfelelő biztonsággal rögzíteni, lezárni, az evezőlapátokat és a mentőmellényeket az arra kijelölt helyre elhelyezni.

Amennyiben a hajó balesetet, vagy kárt okoz, a Vendég köteles haladéktalanul értesíteni a Házigazdát és a körülmények tisztázást kérni, írásos jelentést, jegyzőkönyvet készíttetni. A teljes okozott és elszenvedett kárt a Vendég köteles megtéríteni.

A hajó nem rendeltetésszerű használata rendkívüli szerződésszegésnek minősül és azonnali szerződésbontással jár. A Szolgáltató ilyen esetben jogosult a Vendéget távozásra felszólítani, a szolgáltatást a továbbiakban megtagadni és jogosult a teljes szállásdíjat követelni a Vendégtől.

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül különösen:

 • Az ÁSZF be nem tartása, a hajó (jó gazda gondosságával történő) rendeltetésszerű használatával ellentétes használati mód.
 • Ittas-, fáradt, alkoholos, vagy más kábítószer, bódultságot okozó szer, gyógyszer befolyásoltsága alatti hajózás, vezetés, vagy veszteglés.
 • Versenyzés, vagy versenyen való részvétel, oktatás, vagy oktatási célú tevékenység.
 • Más vízi jármű, vagy személy vontatása.
 • A hajó utasainak, a vízparton, vagy a vízfelületen tartózkodó személyek épségének veszélyeztetése.
 • A meghatározott férőhely számának (hajó befogadóképességének) a túllépése.
 • Maró és/vagy robbanó hatású vegyi anyagok felvitele a fedélzetre.
 • Dohányzás a hajón.
 • A hajó éjszakai, navigációs fények nélküli működtetése és éjszaka kapitány nélküli használata.
 • A hajó őrizetlenül hagyása horgonyon, anélkül, hogy szükség esetén valaki be tudna avatkozni.
 • Az időjárási viszonyokra tekintet nélküli kihajózás.

Amennyiben a Szolgáltató az elektromos hajót – kiszolgáltatási akadály miatt- nem tudja biztosítani a Vendég ott tartózkodása ideje alatt, úgy arról köteles értesíteni a Vendéget. A Vendég köteles elfogadni a tényt, illetve a Szolgáltató azon igyekezetét, hogy az akadályt mielőbb megszünteti.

 1. Wellness, medence, vízpart használata

A medence kizárólag a foglalásban szereplő Vendégek számára használható. Más vendégek a nyaraló területén nem tartózkodhatnak. Medence használatához strandtörölközőt a Szolgáltató nem biztosít.

A Vendégek a medencét és a wellness részt (jacuzzit, szaunát) kizárólag saját felelősségre használhatják. A sem a medence, sem a vízpart a Szolgáltató által nem felügyelt, ezért a Vendég kötelessége ügyelni a szálláshelyen lévő gyermekek és úszni nem tudó személyek épségére. Háziállatnak a medencébe tartózkodni higiéniai és műszaki okokból is tilos!

A Házigazda gondozza a kertet. A Házigazdának joga van a Vendég ott tartózkodása idején is az ezzel járó feladatait ellátni a Vendég zavarása nélkül.

 1. A Vendég jogai és kötelességei

A Vendég köteles a nyaraló épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég szükségtelen zavarása nélkül használni.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató a nyaralóban kifüggeszti a nyaralóhoz tartozó felügyeleti szerveket.

A megállapodás szerinti díj megfizetése a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szálláshely-szolgáltatási szerződés befejezésekor esedékes.

A Vendégek által a szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak az utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szemetet a nyaraló területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szemét megfelelő elhelyezéséhez a Szolgáltató szemetes zsákot biztosít. A lefolyóba, valamint a WC-be tilos bármilyen szilárd tárgyat, ételmaradékot önteni! Kérjük a szemetet szelektíven gyűjteni, és igénybe venni az erre kihelyezett szelektív gyűjtő kukákat.

A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

A nyaralót a Házigazda kitakarított, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átfertőtlenített állapotban adja át. A Vendég kötelessége a tartózkodás alatt a nyaraló rendben és tisztán tartása, amihez a Szolgáltató a szükséges eszközöket biztosítja. A nyaraló átadásakor a Szolgáltató vállalja a végtakarítást. A végtakarításért a Szolgáltató külön díjat számol fel, ennek összege 25.000,-Ft, amit a teljes szállásdíj rendezésével egyidejűleg köteles a Vendég megfizetni. 

A nyaraló területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég saját felelősségre, és rendeltetésszerűen köteles használni.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a nyaraló nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a nyaraló zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A Házigazda jogosult a Vendégeket figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A Vendégek kötelesek a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely Vendég jogsértő magatartása miatt a nyaraló üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

A szálláshelyen dohányzásra kijelölt hely a kiépített tűzrakóhely közvetlen környéke. A dohányzó Vendég a dohányzást köteles erre a helyre korlátozni, továbbá hamutartót használni. A cigarettacsikket eldobálni tilos.

A nyaraló épületén belül történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szálláshely-szolgáltatást.

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet, a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával. A tűz mellett oltóanyag elhelyezése és a gyúlékony anyagok tűz mellől történő eltávolítása a Vendég feladata.  A tűzrakó hely elhagyása előtt a Vendég köteles meggyőződni arról, hogy a tüzet valóban eloltotta. A Házigazda gondoskodik a Vendégek számára tűzifáról és papírról, egyéb anyagok (műanyag, gumi) égetése szigorúan tilos. Kerti sütögetés és főzés alkalmával kérjük a kerti konyha használatát mind az előkészületek, mind a végső mosogatás és rendrakás céljából.

A tűzoltó készülék indokolatlan használata esetén az új készülék beszerzésének teljes költsége a Vendéget terheli.

A szobákat és a nyaraló közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató nyaralóban, annak teljes területén, kiváltképp a medencében és a vízparton.

Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a nyaraló közös használatú területein (kivéve a szobákban, és a mellékhelyiségekben) vagyonvédelmi okokból kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek. Az értékeiket helyezzék el a nyaralókban található széfben. Elveszett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

Érkezéskor a Szállásadó 2-2 kapukulcsot és házkulcsot ad át. Elutazáskor a Vendég köteles a nyaraló kulcsait (ajtók, kapu távirányítót) a házigazdának leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kulcs után kártérítési díjat felszámítani, a kaució arányos részét visszatartani.

 

Kártérítési felelősség

Szolgáltatót a Vendég által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető hibás teljesítésért semminemű felelősség nem terheli.

A nyaralókon belüli területen, valamint a kertben és a vízparton a többi vendég és a szomszédok nyugalma érdekében a Vendég köteles betartani a vonatkozó éjszakai csendrendeletet 22:00 órától 7:00 óráig. A Holtág teljes hosszában napközben érvényben lévő szigorú csendrendelet is vonatkozik a Vendégre, melynek megszegéséből adódó következmények teljes mértékben a Vendéget terhelik.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a nyaraló területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Vendég dolgainak elvesztése, megsérülése, ellopása vagy megsemmisülése folytán szenved el. Vendégek személygépjárműjében, személyes használati és/vagy vagyontárgyaiban keletkezett károkat – beleértve a lopásokat is – a Vendégek maguk kötelesek viselni.

A Szolgáltató az értékesebb vagyontárgyak elhelyezésére nyaralónként 1 db páncélszekrényt a nyaralóban biztosít. A Vendégek vagyontárgyaiért a Szolgáltató nem felel. Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A Nyaraló felszerelési tárgyai – leltári tárgyak – a Nyaralóban elhelyezett „Nyaraló Tartozék Jegyzék”-ben szerepelnek, mely alapján a Nyaraló átadás-átvétele is történik.

A Szolgáltató a gondatlan kezelésből eredő károk fedezetéül jogosult kauciót kérni a Vendégtől.

A kaució összege: 300.000- Ft., amely az érkezés napjával esedékes.

A kaució fizetésének módjai:

 • Készpénz kaució: az érkezés napján a Nyaraló kulcsának átvételekor a kaució összegét a Vendég a Házigazda részére átadja garanciául. Ez a letét részben, vagy egészben fedezni tudja a Szolgáltató keletkező veszteségekre és károkra vonatkozó követelését, vagy gyorskárát. A kaució a Vendég számára visszaadásra kerül, miután a Házigazda a nyaralót és tartozékait a „Nyaraló tartozék jegyzéke” általi leltárat a Vendéggel közösen megvizsgálja, és azokat hiánytalanul és műszakilag kifogástalan állapotban visszavette.
 • Banki átutalással rendezett kaució: az érkezés napját (Nyaraló kulcsának átvételét) megelőző bank értéknapon kell, hogy a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerüljön a kaució teljes összege. Az utalás közleményében a foglalási számot, a Vendég nevét és a „kaució” megjelölést kell feltüntetni az azonosíthatóság végett. Az átutalt kaució összegét a Vendég letétbe helyezi a Szolgáltató részére, mely letét a „készpénz kaució” pontban leírtak szerint szolgál garanciául. A fent írt feltételek teljesülése esetén a kaució összege visszautalásra kerül a Vendég bankszámlájára 1 banki értéknapon belül.

A kaució összegét a Szolgáltató (Házigazda) jogosult beszámítani a helyszínen történő készpénzes fizetés esetén a teljes szállásdíj megfizetett foglalási díjjal csökkentett összegébe.

A gondatlan kezeléséből eredő károk a nem rendeltetésszerű használat és egyéb szándékos károkozás, mint például a randalírozás, vagy egyéb garázda tevékenységre visszavezethető károkozás. A Vendég teljes anyagi felelősséggel tartozik mindazon veszteségért vagy károkért, melyet a Szolgáltató ezen okok miatt elszenved. A Szolgáltató jogosult a károk javítását, költségeinek enyhítését elsődlegesen a kaucióból rendezni.

Amennyiben a Vendég ott tartózkodása alatt bármilyen probléma felmerül, azt haladéktalanul köteles jelezni a Házigazdának. Utólagos reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

 1. Adatvédelem

A megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel. Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglalt rendelkezései megfelelően eljárni. A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait az Infotv. értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel. A szálláshely-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a www.villaszarvas.hu honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a nyaralóban is elhelyezi. Vitás kérdésekben felek a Szálláshely üzemeltető cég székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Jelen ÁSZF bármilyen nyelvre történő lefordítása esetén, abban bármilyen eltérés mutatkozik, mindig a magyar nyelvű változat az irányadó.

 1. ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF 2020. március 1. napjától érvényes és hatályos visszavonásig.

A változtatás jogát fenntartjuk.

Villa Szarvas & Villa Békésszentandrás